Tillgänglighet

Tillgänglighet

 

City Konferenscenter jobbar för att vara en anläggning som är tillgänglig för alla och uppfyller enligt nedan:

1) Handikapparkering inom 25 m från entrén

2) Det finns en plats inom 25 meter från entrén där Färdtjänst och taxi kan stanna.

3) Ramp upp till entrén

4) Gångväg från parkering/ ramp till entrèn för den som använder rullstol

5) Passagemått entrén dubbel skjutdörrar, självöppnande

6) Dörröppningen är fri från tröskel

7) Enkel entredörr försedd med automatisk dörröppnare, bredd 1 meter

8) Personer som använder rullstol kan ta sig från entrédörren till kapprum, toaletter och allmänna utrymmen

9) Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén.

10) Deltagarna kan ta sig mellan lokalerna utan att passera trappor/trappsteg.

11) Dörrarna har inga trösklar. Eventuella trösklar är högst 25 millimeter och avfasade.

12) Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn.

13) Räcken på båda sidor om trappan

14) Hiss med dörröppning, 90 cm, som är placerad på kortsidan.

15) Hissdörrar öppnas automatiskt och hissknappar är åtkomliga med rullstol.

16) Föreläsarplatser kan lätt nås av personer som använder rullstol.

17) Konferenslokaler, i olika storlekar, med hörslingor

18) Högtalare i alla konferenslokaler

19) Konferenslokaler tillgängliga för personer i rullstol

20) Konferenslokalerna är fria från doftande blommor

21) Grupprummet har en möblering så att personer som använder rullstol kan delta

22 Fri passage till restaurangen för personer i rullstol

23) Sittplatser nära receptionen respektive huvudentrén

24) Ljudanläggningar, PC-kanoner, datorer, filmduk, TV och DVD, mikrofoner/myggor, Videokamera och inspelningsutrustning, OH o blädderblock

25) Hjärtstartare

26) Ledfyr

27) Ljusindikator

28) Taktil orienteringskarta

29) Handikapptoalett som fungerar för personer som använder eldriven rullstol

SiteLock


Copyright @ All Rights Reserved - Telefon 019-672 16 02