Tillgänglighet

Tillgänglighet

 

City Konferenscenter jobbar för att vara en anläggning som är tillgänglig för alla och uppfyller enligt nedan:


 • Handikapparkering inom 25 m från entrén.
 • Det finns en plats inom 25 meter från entrén där Färdtjänst och taxi kan stanna.
 • Ramp upp till entrén.
 • Gångväg från parkering/ ramp till entrèn för den som använder rullstol.
 • Passagemått entrén dubbel skjutdörrar, självöppnande.
 • Dörröppningen är fri från tröskel.
 • Enkel entredörr försedd med automatisk dörröppnare, bredd 1 meter.
 • Personer som använder rullstol kan ta sig från entrédörren till kapprum, toaletter och allmänna utrymmen.
 • Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från entrén.
 • Deltagarna kan ta sig mellan lokalerna utan att passera trappor/trappsteg.
 • Dörrarna har inga trösklar. Eventuella trösklar är högst 25 millimeter och avfasade.
 • Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med nedsatt syn.
 • Räcken på båda sidor om trappan.
 • Hiss med dörröppning, 90 cm, som är placerad på kortsidan.
 • Hissdörrar öppnas automatiskt och hissknappar är åtkomliga med rullstol.
 • Föreläsarplatser kan lätt nås av personer som använder rullstol.
 • Konferenslokaler, i olika storlekar, med hörslingor.
 • Högtalare i alla konferenslokaler.
 • Konferenslokaler tillgängliga för personer i rullstol.
 • Konferenslokalerna är fria från doftande blommor.
 • Grupprummet har en möblering så att personer som använder rullstol kan delta
 • Ljudanläggningar, PC-kanoner, datorer, filmduk, TV och DVD, mikrofoner/myggor, videokamera och inspelningsutrustning, overhead och blädderblock.
 • Hjärtstartare.
 • Ledfyr.
 • Ljusindikator.
 • Taktil orienteringskarta.
 • Handikapptoalett som fungerar för personer som använder eldriven rullstol.